headerwavessmall

Tài Nguyên 

Muốn đọc một cuộc thảo luận chi tiết và xuất sắc về tình trạng tài nguyên của thế giới, xin xem cuốn "Handbook on Population" (Sổ Tay Dân Số) ấn bản thứ 5 của Robert L. Sassone, American Life League, Stafford, Virginia, in tại Hoa-kỳ năm 1994. Đây là một bản nghiên cứu ghi nhận đầy đủ và sắc sảo. Nơi đây, chúng tôi sẽ thu gọn việc thảo luận vào một số quan sát đơn giản, song nói khá rõ về đề tài trên. Thí dụ, hãy đọc Bản Tin 316. Nếu như xăng nhớt bị khan hiếm, giá dầu xăng sẽ tăng vọt. Giá xăng dầu tại Hoa-kỳ năm 1981 là $1.38 một gallon. Từ đó, giá trị đồng đô-la Mỹ đã bị giảm rất nhiều vì lạm phát, vì thế ngày nay (năm 2000) nó đương nhiên phải là $2.00 một gallon. Song hãy so sánh với giá $1.80 một gallon ngày hôm nay. Đối với tất cả các tài nguyên thiên nhiên, sự gia tăng dân số hoạt động cùng chiều với kỹ thuật hiện đại để giảm thiểu phí tổn trong việc khai thác, luyện lọc và phân phối. Bởi thế các khoáng sản ngày nay rẻ hơn (sau khi điều chỉnh với lạm phát) 20 năm về trước.

For an excellent and detailed discussion of the world resource situation see "Handbook on Population" fifth edition, by Robert L. Sassone, American Life League, Stafford, Virginia, USA 1994.

Một ức (ngàn tỉ) tấn nước bốc hơi từ mặt đại dương mỗi ngày và trở lại mặt đất với dạng nước tươi mát, một phần lớn thấm trên đất đai. Ngay cả nếu chỉ có 1% nước trở lại trên sông và hồ, vẫn kể là 1.7 tấn nước cho một người mỗi ngày. Chín mươi tám phần trăm nước sạch trên địa cầu đóng băng trên vùng Cực. Cuốn sách của Sassone phô bầy những sự thật tương tự về than đá, hơi đốt tự nhiên, dưỡng khí, nhiệt lượng mặt trời và từ gỗ.