headerwavessmall

Những Liên Mạng Phò Sự Sống

Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life - Cứu Mạng Thai Nhi

Natural Family Planning Outreach Lm. Daniel McCaffrey; Lm. Matthew Habiger and Lm. Richard Hogan sẽ giảng thuyết về Tin Mừng Sự Sống, Tình Yêu, Hôn Nhân và Gia Ðình tại giáo xứ của bạn bất kỳ nơi nào trên vùng Bắc Châu Mỹ.

Human Life International Sáng lập năm 1981, Hội Quốc Tế Về Sự Sống Con Người (1-800-549-LIFE) là một hội tông đồ giáo dục lớn nhất thế giới về bảo vệ sự sống, bảo vệ đức tin, bảo vệ gia đình, với nhiều chi hội hoạt động tại Hoa-kỳ và một mạng lưới chi nhánh quốc tế cũng như liên hội phục vụ 90 quốc gia.

One More Soul Sáng lập năm 1993 do Steve Koob và May Ann Walsh, hội “Một Linh Hồn Nữa” có rất nhiều tài liệu chuyên đề hướng dẫn về những hậu quả tai hại của việc ngừa thai và hệ quả của nó trong việc phá thai.

American Life League sáng lập năm 1979 do Judie Brown và 4 gia đình khác. “Liên Ðoàn Sự Sống Hoa-kỳ hiện diện để phụng sự Thiên Chúa qua việc góp phần xây dựng một xã hội biết tôn trọng và bảo vệ mạng sống người vô tội từ khi thụ thai đến lúc chết tự nhiên –không tương nhượng, không ngoại trừ, không xin lỗi.”

Priests For Life là một phong trào của các linh mục Công Giáo tìm cách hỗ trợ Giáo Hội vận dụng toàn lực chống lại những cuộc tấn công hủy hoại nhất trên mạng sống con người trong thời đại chúng ta.

Couple to Couple League International chuyên cổ võ khắp thế giới việc sử dụng phương thức đo nhiệt độ và trạng thái người phụ nữ để kế hoạch gia đình cách tự nhiên.

World Organization Ovulation Method Billings (WOOMB) chuyên cổ võ khắp thế giới việc sử dụng phương thức của Billings để kế hoạch gia đình cách tự nhiên.

Pharmacists For Life International gồm khoảng 1500 dược sĩ, và hàng trăm giáo dân cổ võ tại Hoa-Kỳ, Canada và khắp thế giới, tuyệt đối phò sự sống và sẽ không phân phối các thứ thuốc hủy hoại sinh mạng.

Life News Các tin tức và biến cố đương thời phò sự sống.

Life Issues “Suy tư rành mạch về những vấn đề nghiêm trọng.” Vô số các bài viết do các nhà lãnh đạo có trình độ trong các phong trào phò sự sống.

California Association of Natural Family Planning Hiệp Hội California Về Kế Hoạch Gia Ðình Tự Nhiên được thành lập để cổ võ và hỗ trợ việc áp dụng Kế Hoạch Gia Ðình Tự Nhiên. Cơ quan này mong muốn kết hợp những người áp dụng, các chuyên gia và người hỗ trợ Kế Hoạch Gia Ðình Tự Nhiên, trong khi vẫn tôn trọng những khác biệt trong phương pháp, song nhắm vào mục tiêu chung trong chiều hướng đa văn hóa và không bè phái.

Fitch Fertility Center Bạn sẽ tìm thấy tin tức về Kế Hoạch Gia Ðình Tự Nhiên, gồm cả băng hình và các buổi hội thảo cho vùng San Diego, CA.

Population Research Institute chuyên ngăn chặn những lạm dụng quyền con người bị vi phạm khi nhân danh kế hoạch gia đình; tra cứu và giáo dục để đánh tan luận cứ hoang đường cho rằng nhân loại đã đông dân quá mức.

Life Dynamics, Inc chuyên dùng luật pháp để đóng cửa những lò phá thai. Rất thành công!