headerwavessmall

Sứ Mệnh

Sứ Mệnh của chúng tôi là công bố Kế Hoạch Của Thiên Chúa Về Sự Sống. Chúng tôi thực hiện công việc này qua những hội nghị về Sự Sống Con Người cho các giáo sĩ và giáo dân hầu làm Giáo Hội trẻ trung lại với vẻ đẹp phong phú của Kế Hoạch của Thiên Chúa về sự sống, tình yêu, hôn phối và gia đình.

Thư điện tử:

Các Tin Tức Tổng Quát: Brian Murphy

Ðiện thoại:

(949) 235-4045 (điện thoại cầm tay)

God's Plan For Life (Kế Hoạch Của Thiên Chúa Về Sự Sống) là một hội tông đồ Công Giáo được tổ chức theo khoản luật 501(c)(3) hội vô vị lợi tại Giáo phận Orange, khoảng 65 dặm về phía Nam của Los Angeles. Brian Murphy là Chủ Tịch Hội. Chúng tôi cần người phò sự sống khắp thế giới để làm gạch nối cho mục vụ này. Nếu Bạn nghĩ có thể tiếp tay, xin liên lạc với Brian Murphy.