headerwavessmall

Đã Chiếm Hữu Hết

Ngay cả trong những quốc gia kỹ nghệ tân tiến nhất, những lãnh địa mênh mông vẫn còn đó, gồm cả đất cằn cỗi, lởm chởm, núi non, đầm lầy hay rừng hoang. Rõ ràng, đất đai còn chưa bị chiếm hữu hết, vẫn đợi chờ dân số đủ đông đúc để mang sức con người chiếm hữu lấy chúng. Thí dụ, có những sa mạc và núi non không người ở tại California, những khu rừng và cánh đồng bao la ở Canada, núi non và đất khô cằn ở Mexicô, rừng rậm khắp nhiệt đới quanh địa cầu và những lãnh địa mênh mông ở Sibêria, tất cả đều chờ con người chiếm hữu. Đây mới chỉ là một vài trong muôn vàn thí dụ. Quốc gia nào trên thế giới cũng có vùng đất chưa ai chiếm hữu, ngay cả Bangladesh với 120 triệu dân.