header

Đầy Mặt Đất

Tháng 10 năm 1999, dân số trái đất lên đến 6 tỉ người. Toàn bộ số người này có thể lọt vừa trong tiểu bang Texas với 1000 bộ vuông cho mỗi người, và mới chỉ chặt chội hơn mức dân sinh sống tại San Francisco một chút, và còn khá thưa thớt so với mức dân sống tại Bronx, New York. Lối so sánh trên đây chỉ nhằm tô đậm những nhận xét trực tiếp hơn và cụ thể hơn mà ai cũng thấy được. Trái đất còn lâu mới đầy. Còn rất nhiều lãnh địa rộng mênh mông và đất trống bên ngoài vòng đai những khu đông dân chính yếu trên khắp thế giới. Cả lục địa Úc Châu, với một lãnh thổ rộng gần bằng nước Mỹ, mới chỉ có 19 triệu dân so với 280 triệu dân tại Hoa-kỳ. Lục địa Nam Mỹ thưa dân đến độ khó tìm được cột điện thoại ngoài khu đông dân 50 dặm, bởi lẽ không có đủ người để hỗ trợ kinh tế cho việc đặt điện thoại. Những nơi duy nhất đông đúc là những khu vực người ta tự ý họp lại để đạt được lợi nhuận kinh tế của những dịch vụ lệ phí thấp. Chi phí cho các dịch vụ cơ bản như nước máy, đèn điện và điện thoại giảm giá rất nhiều tính theo đầu người khi có số đông người sử dụng. Một làng nhỏ với 1 ngàn dân không đủ khả năng trả tiền cho cơ sở lọc và khử trùng nước. Những dịch vụ tân tiến hơn như sửa máy và phẫu thuật bệnh viện cũng đòi phải có số dân đông đúc hơn mới sống còn về kinh tế được.

Ấn Độ vừa đạt đến con người thứ 1 tỉ. Thế mà mức dân đông ở đó mới chỉ là 788 người mỗi dặm vuông. Trong khi tiểu bang New Jersey có mức dân đông là 986 người mỗi dặm vuông.