header

Khiết Tịnh

Tự Ðiển Webster định nghĩa "Khiết Tịnh" như sau:

"Không nhượng bộ trong việc giao hợp trước khi cưới và ngoài hôn phối."

Thủ dâm, giao hợp bằng miệng, thông dâm, ngoại tình, hành động giao tình giữa người đồng phái, thú dâm với động vật, ngừa thai và tái hôn sau khi ly dị đều phạm đến đức khiết tịnh và đều bị coi là tội trọng bởi Giáo Hội Công Giáo. Những tội này là căn bản của nền văn hóa sự chết. Khiết tịnh cổ võ việc truyền sinh và sự sống.